Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Nieuw (tijdelijk) EHR gebied nabij CTR EHGG

25 juli 2018

Beschikkingen

Al enige jaren maakt defensie gebruik van de schietbaan Witten(Dr.). Dit is een open 300 meter baan waar met klein kaliber munitie wordt geschoten. Recentelijk is ontdekt dat Defensie, i.t.t. de overige open schietbanen, verzuimd heeft om een veiligheidsgebied t.b.v. de luchtvaart vast te stellen voor de schietbaan Witten.

Door het toepassen van een Mal Onveilig Gebied(MOG) volgens Defensievoorschrift I-Mun 9-842, is geconstateerd dat voor de gebruikte munitie rekening gehouden moet worden met een maximale horizontale en verticale ricochetafstand van 625m. Dit gegeven is voor defensie aanleiding geweest om de schietactiviteiten tijdelijk op te schorten totdat afdoende veiligheidsmaatregelen getroffen konden worden.

Op 17 juli 2018 is er overleg geweest tussen het Ministerie van Defensie, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Militaire Luchtvaart Autoriteit en de Luchtverkeersleiding Nederland Regio Unit Eelde over de te nemen maatregelen.

Defensie is voornemens de schietbaan Witten van schermen te voorzien waardoor er geen luchtzijdige beperkingen meer zullen gelden. Echter, het zal enkele jaren  duren voordat deze infrastructurele maatregel is uitgevoerd. Het tot die tijd stilleggen van de schietactiviteiten is voor Defensie geen optie vanwege de operationele en logistieke consequenties. Om de schietbaan alsnog te kunnen gebruiken is besloten om een beschermd gebied voor de luchtvaart (restricted area,EHR) in te stellen tot een hoogte van 2500 voet AMSL. De omvang van het gebied is beperkt tot ruwweg de geografische afmetingen van de schietbaan. Het gebied heeft maar beperkte gevolgen voor IFR en VFR luchtverkeer.

De uiteindelijke afmetingen en activeringstijden van de EHR zullen worden opgenomen in de Regeling beperking of verbod burgerluchtvaart in bepaalde gebieden 2018 en gepubliceerd worden in de Aeronautical Information Publication Netherlands (AIP). Vooruitlopend op de aangepaste regeling zal voor het gebied middels een zg. NOTAM (notice to airmen) een navigatiewaarschuwing worden uitgegeven.

B0471/18 NOTAM

Q) EHAA/QRTCA/IV/BO /W /000/025/5258N00631E001

A) EHAA B) 1807300600 C) 1810271500EST

D) MON-SAT 0600-1500

E) AVOID AREA NEAR WITTEN 525839.26N 0063117.66E

525831.63N 0063139.55E 525815.72N 0063153.86E

525712.86N 0063047.77E 525730.96N 0062945.08E

525817.24N 0063030.66E BACK TO 525839.26N 0063117.66E,

DUE TO ACTIVE SHOOTING RANGE.

F) SFC G) 2500FT AMSL

Deel dit artikel: Facebook Twitter

locaties meer info