Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Goed nieuws! EASA theorie-examens blijven bij de KNVvL (update)

11 mei 2017

Ballonvaren

Met de aanstaande invoering van de Europese regels voor ballonvaren en zweefvliegen worden de theorie-examens door de overheid afgenomen. In Nederland betekent dit dat deze examens door het CBR zouden worden afgenomen. Dit is nu al zo voor bijvoorbeeld gemotoriseerd vliegen en de commerciële ballonvaart. Het was daarom voor de overheid de meest logische oplossing alle theorie-examens ballonvaren en ook die van zweefvliegen binnen het CBR te beleggen.

De KNVvL heeft echter aangegeven dat zij graag deze examens wil organiseren en uitvoeren. In goed overleg met de ILT, CCV (CBR) en de KNVvL is middels een brief van de ILT bevestigd dat het voor alle partijen efficiënter is alle ballonvaart en zweefvlieg theorie-examens bij één partij te beleggen. De ILT heeft daarop besloten dat de uitvoering van theorie-examens voor ballonvaren en zweefvliegen wordt belegd bij een nog op te richten, aan de KNVvL gelieerd, theorie-examen instituut.

STEBZ

Op 8 mei jongstleden is de Stichting Theorie Examens Ballonvaren en Zweefvliegen (STEBZ) door de KNVvL opgericht. Het stichtingsbestuur bestaat uit drie personen; onafhankelijke vertegenwoordigers van ballonvaren en zweefvliegen en een voorzitter. Daarnaast bestaat een Raad van Toezicht die moet zorgdragen dat de afspraken, zoals die in het contract met de ILT zijn vastgelegd, standhouden.

Sinds anderhalf jaar worden de examens in de nieuwe (EASA) stijl reeds georganiseerd door de examencommissie van de afdeling Zweefvliegen, waarbij de administratieve afhandeling wordt gedaan door medewerkers van ons verenigingsbureau. Daardoor is al veel ervaring opgedaan met de processen en de afhandeling. De overgang naar de officiële staatsexamens verwachten we dan ook soepel te kunnen laten verlopen.

Door het in eigen hand houden van de theorie-examens kunnen we zowel de kwaliteit als het proces laten aansluiten op dat wat daadwerkelijk belangrijk is voor de theorie-examens. Groot voordeel voor de kandidaat is dat de kosten aanzienlijk lager zullen zijn dan die het CBR zou rekenen, te weten € 125,- per examenvak. Bij negen vakken is dit een behoorlijke besparing.

 

Meer nieuws volgt nadat het stichtingsbestuur zijn activiteiten opgepakt heeft.

Deel dit artikel: Facebook Twitter

locaties meer info