Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Terug naar nieuwsoverzicht

Eigen afdeling Paramotorvliegen

21 september 2017

Paramotorvliegen

We zijn voornemens een eigen afdeling Paramotorvliegen op te gaan richten binnen de KNVvL. Voornemens, omdat er uiteraard eerst een intern besluit binnen de KNVvL over genomen moet worden.

Er is bewust gekozen voor een omgekeerde weg. Eerst inventariseren of er draagvlak is, de gewenste taken bepalen en vervolgens invullen.
Een aantal belangrijke taken zijn inmiddels ingevuld. 

Het blijkt ook, dat er een groot draagvlak is. Veel vliegers willen zich verenigen en beseffen ook steeds meer, dat een goede belangenbehartiging noodzakelijk is. Kijk alleen al naar de situatie rond Teuge. De KNVvL zet zich sterk in voor de belangen van de luchtsporter.

Kijk ook eens naar onze eigen luchtsport. Op dit moment lopen er diverse rechtszaken, waarvan twee in de provincie Zeeland. De voorzitter van de KNVvL Ronald Schnitker behartigd onze belangen in deze en ook andere rechtszaken. De vrijstelling voor de paramotorvliegers is er niet zonder slag op stoot gekomen en er liggen bedreigingen op de loer. De regelgeving rond de paramotortrike is nog steeds niet rond. Dit behoeft veel aandacht.

De KNVvL bestaat grotendeels uit vrijwilligers, maar er zijn ook betaalde medewerkers in dienst, die ons enorm ondersteunen.

Eigen afdeling

We hebben de afgelopen jaren geleerd dat paramotorvliegers zich niet herkennen binnen de afdeling Gemotoriseerd vliegen. Mede daarom willen we een eigen afdeling oprichten. 

Op dit moment zijn 152 paramotorvliegers lid van de KNVvL. Dat mogen er veel meer worden. We moeten ons sterk maken voor de toekomst van onze luchtsport en de recreatieve luchtvaart in het algemeen. Als de 'winkel' ingericht is, zal formeel een verzoek ingediend worden om een eigen afdeling op te mogen richten.

We zijn nog op zoek naar:

1. Secretaris
2. Penningmeester
3. Veiligheidsmanager

De grote schrik van veel vliegers, die graag hun steentje bij willen dragen is de lange reistijd voor vergaderingen. Daar hoef je je geen zorgen over te maken. We vergaderen via Skype.

Op 18 september hebben we een uitgebreid overleg via Skype gehad. Alle deelnemers zijn in beeld. Het is dus net alsof je bij elkaar aan tafel zit, maar dan lekker thuis of een andere gewenste locatie.

Secretaris De secretaris zal voornamelijk de vergaderingen notuleren en het verslag uitwerken. Verder komt bij de secretaris de 'post' binnen.

Penningmeester De penningmeester beheert de financiële middelen. De taak van de afdelingspenningmeester is te zorgen, dat bij geplande activiteiten een begroting is en dat het geld gedurende het jaar aan de juiste (begrote) activiteiten wordt uitgegeven.

Het doen van betalingen, maken van facturen, debiteurenbeheer, boekhouding, financiële rapportages, accountantscontrole, belastingzaken, etc. hoort bij de KNVvL zelf. Niet bij de afdelingspenningmeester.

Veiligheidsmanager De veiligheidsmanager zal zich bezig houden met incidenten en met name het voorkomen er van. Hij/zij zal adviezen uitbrengen binnen het bestuur. Hieruit kunnen publicaties voor vliegers komen, maar ook wijzigingen in de leerdoelen, examens en meer.

Voorkomen is beter dan genezen.

Interesse

Heb je interesse in één van deze functies? Neem contact op met Frank Moorman: frank.moorman@KNVvL.nl.

Samenwerking

Normaal gesproken is er een bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester en een aantal leden) en commissies met extra leden binnen de commissie. Ook een aantal van deze leden kunnen deel uitmaken van het bestuur. Dat kunnen bijvoorbeeld de voorzitters van een bepaalde commissie zijn.

We willen zoveel mogelijk als één team gaan werken. Pas als blijkt dat dit team te groot wordt om goed te functioneren zullen we dit aan gaan passen. Op deze manier kunnen we elkaars ervaring, kennis en kunnen gezamenlijk gebruiken.

Samen Sterk! De toekomst hebben we zelf in de hand. Letterlijk en figuurlijk.

Deel dit artikel: Facebook Twitter

locaties meer info