Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Bestuur en Commissies

De Afdeling Zweefvliegen heeft haar secretariaat op het Nationaal Sportcentrum Papendal te Arnhem. Hier werkt de beroepskracht van de afdeling en hier vergaderen het ABZ en de commissies.

Postadres:
Secretariaat Zweefvliegen
Postbus 618
6800 AP Arnhem

Bezoekadres:
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem
tel. 026-3514515

e-mail via contactformulier

Het KNVvL afdelingsbestuur Zweefvliegen (ABZ) bestaat uit leden die door het zittende ABZ gevraagd zijn of door de clubs zijn voorgedragen. De leden worden voor een periode van twee jaar benoemd door de afdelingsvergadering en zijn twee keer herkiesbaar. Het ABZ vergadert ten minste één keer per maand op het Secretariaat Zweefvliegen.

Het ABZ is in dienst van de Nederlandse zweefvliegers en is er om er voor te zorgen dat de leden van de clubs kunnen zweefvliegen. De clubs zijn autonoom en regelen het zweefvliegen voor hun eigen terrein. Het ABZ doet alleen die werkzaamheden die boven het clubbelang uitgaan, of die, vanwege de efficiëntie, beter gezamenlijk geregeld kunnen worden. (bijv. overleg met Domeinen, met Defensie, met IVW, regelen van verzekeringszaken, de inspectie, wedstrijden, jeugdluchtvaartopleiding, het verenigingsblad enz.)

Wie de agenda's en de notulen van de ABZ-vergaderingen bestudeert, zal constateren dat er elke vergadering veel zaken besproken moeten worden en dat er vaak beslissingen genomen moeten worden. Voor veel van deze zaken is een behoorlijke kennis van zaken nodig. Het ABZ wordt dan ook gesteund door het Secretariaat Zweefvliegen. Het Secretariaat Zweefvliegen beschikt over beroeps krachten die de besluiten van het ABZ mee voorbereiden en de genomen besluiten helpen uitvoeren.

Daarnaast wordt het ABZ ondersteund door de vele commissies die elk op hun eigen terrein het afdelingsbestuur van advies voorzien. Het ABZ houdt op twee manieren contact met de commissies. Enkele afgevaardigden van alle commissie worden zo nu dan uitgenodigd om een deel van de ABZ-vergadering aanwezig te zijn en elk ABZ-lid heeft een aantal commissies die tot zijn aandachtsgebied behoren.

 

Deel dit artikel: Facebook Twitter

locaties meer info