Officiƫle website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Regelgeving afdeling Schermvliegen

De regels voor het vliegen staan in het Reglement Schermvliegen. Dat reglement bevat regels over de volgende onderwerpen: 

  • Terreinen en materialen
  • Veiligheid
  • Theorie- en Praktijkeisen Schermvliegbewijs
  • Theorie- en Praktijkeisen Aantekeningen
  • Opleidingsinstanties

Recente wijzigingen in het Reglement Schermvliegen
Op 11 november 2016 heeft de afdelingsvergadering onderstaande verbeteringen in het reglement aangebracht. De wijzigingen zijn ook aan het begin van het reglement samengevat en zijn zichtbaar in het reglement opgenomen.

Artikel 01 Begripsbepalingen
De omschrijving van het begrip voorval wordt verbeterd en de begrippen Ongeval, Incident en Ernstig letsel worden toegevoegd. Daarbij is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de in (internationale) wet- en regelgeving over het vliegen gebruikte definities.

Artikel 13 Melding voorvallen
Op basis van de definities in artikel 01 moeten alleen Ongevallen verplicht worden gemeld bij de veiligheidscommissie. Daarmee willen we meer duidelijkheid geven in het onderscheid tussen de ernstige zaken (Ongevallen) die bij de Veiligheidscommissie moeten worden gemeld en de overige, niet-ernstige voorvallen, die alleen moeten worden gemeld en geregistreerd binnen de school of vereniging. Ongevallen moeten uiteraard naast de melding aan de Veiligheidscommissie ook binnen de school of vereniging worden geregistreerd en onderzocht!

Artikel 14. Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)
Vanwege de wijzigingen in de begripsomschrijvingen en in artikel 13 zijn er een paar aanpassingen in artikel 14 nodig, deze zijn hieronder cursief aangegeven. Bovendien is nu voor de duidelijkheid het aanleveren van de jaarlijkse veiligheidsrapportage opgenomen met een uiterste inleverdatum (1 april).

Artikel 54 Praktijkeisen Aantekening Instructeur
In artikel 54 van het reglement zijn de praktijkeisen voor de aantekening instructeur opgenomen. In de praktijk van de instructeursopleiding blijkt lid 2 c een grote hindernis: [de Aanvrager dient] voor de aantekening Instructeur Soarstart te beschikken over de aantekening Instructeur Lierstart en/of Bergstart.

De opleidingsstaf, de PVB-beoordelaars en de examinatoren zijn allen van mening dat dit een onevenredig zware eis is. Daarom heeft de afdelingsvergadering besloten deze eis te laten vervallen.

Deel dit artikel: Facebook Twitter

locaties meer info