Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Theorie-deel

Iedere piloot die een brevet wil aanvragen moet met succes het landelijk theorie examen brevet 2 of 3 hebben afgelegd. Aan het examen kunnen alleen leden van de afdeling Schermvliegen van de KNVvL deelnemen. Deelnemers aan het theorie-examen voor brevet 3 moeten bovendien in het bezit zijn van een geldig brevet 2. De examens bevatten vragen die van toepassing zijn op alle drie de aantekeningen (Berg, Lier, Soar). 

Inschrijving

De theorieexamens in het voorjaar van 2017 voor brevet 2 en 3 zijn op de vrijdagavonden van 24 maart en 19 mei 2017 in de Jaarbeurs in Utrecht. De inschrijving voor het examen op 19 mei is gestart! Het wordt gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht en start om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). Je betaalt meteen bij inschrijving het verschuldigde bedrag van €35,50. Klik op deze link om je in te schrijven, dat kan tot 10 maart, dus doe het nu meteen: http://www.brevet.aero/schermvliegen/theorie-examen. 
Om je in te kunnen schrijven moet je lid zijn van de afdeling Schermvliegen. Informatie over lid worden vind je hier: http://KNVvL.nl/KNVvL/lidmaatschap/lid-worden/.

Vrijstelling examenonderdelen voor Deltapiloten

Vanaf dit theorieexamen krijgen piloten met een geldig brevet Deltavliegen vrijstelling voor de examenonderdelen meteorologie, aerodynamica en regels. Er hoeft dus door Deltapiloten alleen examen gedaan te worden in de vakken materiaalkennis en vliegpraktijk. Op de inschrijfpagina staat wat je als Deltapiloot moet doen om de vrijstelling effectief te maken. De kosten voor het examen zijn ook bij vrijstelling €35,50. We hebben weliswaar minder werk aan het nakijken, maar administratief is de verwerking meer werk.

Geen vrijstelling voor Paramotorpiloten

Voor paramotorvliegen blijken er teveel verschillen te zijn om vrijstelling te geven voor onderdelen van het theorieexamen.De omgeving van paramotorpiloten en de manier waarop paramotorpiloten het luchtruim gebruiken verschilt zodanig van het schermvliegen, dat er bij paramotorpiloten in alle vakken een aantal belangrijke kennishiaten voorkomen. Daarom is het niet veilig om vrijstellingen te verlenen. 

Examenstof

Het examen voor zowel brevet 2 als 3 bestaat uit 100 meerkeuzevragen, twintig per vak. De theorie-exameneisen zijn opgenomen in het document Eisen Theorie-examens. Deze afbakening kan als leidraad dienen voor de bestudering van de benodigde examenstof en als handleiding voor het samenstellen van cursusmateriaal door scholen en auteurs.

De examenstof voor brevet 2 omvat al die kennis die een piloot nodig heeft om het schermvliegen zelfstandig te beoefenen. Deze kennis bestaat uit vijf vakken: aerodynamica, materiaalkunde, vliegpraktijk, meteorologie en regelgeving.

De examenstof voor brevet 3 omvat de kennis die vereist is voor brevet 2, maar brevet 3 kandidaten krijgen over deze vakken vragen met een hogere moeilijkheidsgraad. Tevens wordt de kennis getoetst die een piloot nodig heeft om overlandvluchten te maken. Deze vragen zitten verwerkt in de andere vakken, dus ook brevet 3 kandidaten doen examen in vijf vakken. Daarbij moet in de eerste plaats worden gedacht aan kennis van de indeling van het luchtruim. Deze is onder meer te vinden in de VFR+GIDS Nederland en de Aeronautical Information Circular, series B (AIC-B). Verder wordt de vaardigheid getoetst in het lezen van de ICAO kaart van Nederland. Deze kaart mag tijdens het examen worden geraadpleegd. De kaart is verkrijgbaar via de LVNL.

Voor beide examens adviseren wij het bestuderen van zowel lesmateriaal van je vliegschool, literatuur en afdelingsregelementen. De exameneisen kun je hierbij als leidraad gebruiken. Daarnaast kun je je voorbereiden door het volgen van een theorie-opleiding die verzorgd wordt door verschillende scholen.

Veelgestelde Vragen

Wanneer is het eerstvolgende examen?
Kijk daarvoor onder Agenda (rechterkolom op deze pagina) en houd de digitale nieuwsbrief in de gaten, daar wordt het tijdig in aangekondigd.

In welke periode kan ik me inschrijven voor het examen?
Je kunt je ongeveer 6 weken voor aanvang van het examen inschrijven. Twee weken voor de examendatum sluit de inschrijving. De inschrijving staat dus een maand lang open. 

Wat gebeurt er na inschrijving? Moet ik nog iets doen of checken?
Je krijgt tijdens je inschrijving te zien dat deze geslaagd is. Je kunt nu gerust zijn dat je kunt deelnemen. Je ontvangt per post ongeveer een week vantevoren een brief met daarop jouw unieke examen nummer. Zorg dat je dit nummer bij je hebt, dat moet je op je examen invullen. 

Wat als ik me heb ingeschreven, maar ik kan toch niet deelnemen?
Geef dit tijdig door aan het KEI via kei@KNVvL.nl en leg uit waarom je niet kunt deelnemen. Je krijgt dan niet je geld terug, maar het bedrag blijft gereserveerd voor een volgende keer. Als je niet komt opdagen, zonder je tijdig af te melden heb je geen recht op clementie.

Ik heb denk ik relevante (vlieg) ervaring, kom ik in aanmerking voor vrijstelling?
Vrijstelling wordt niet op individuele basis bekeken. Delta piloten kunnen vrijstelling krijgen, behalve voor de vakken vliegpraktijk en materiaalkennis. Voor paramotorvliegers is het niet mogelijk om vrijstellingen te krijgen, er zijn te veel verschillen in de materie. In de toekomst zullen wij onderzoeken of voor andere luchtsporten vrijstellingen zinvol en mogelijk zijn. 

Ik heb recht op vrijstelling omdat ik delta piloot ben. Hoe zorg ik dat deze geëffectueerd wordt?
Stuur een mailtje naar kei@KNVvL.nl met een scan van je brevet. Je krijgt een bevestiging per e-mail als je vrijstelling verwerkt is. Neem dit e-mailtje geprint mee naar het examen, er kan om gevraagd worden. Op het examen kun je de vakken waar je vrijstelling voor hebt doorhalen.

Waar kan ik oefenvragen vinden?
Diverse scholen verzorgen theorie opleidingen waarin oefenvragen aan bod komen. Er zijn ook diverse online bronnen die toegang bieden tot oefenvragen. De examencommissie is verantwoordelijk voor het opstellen van vragen die in de officiële examens worden gesteld, wij verstrekken daarom geen officiële oefen vragen. 

Hoe zit het met die exameneisen en welke boeken moet ik eigenlijk bestuderen?
De examencommissie is verantwoordelijk voor het theoretisch toetsingskader, waar paragliding piloten aan moeten voldoen. Dit kader is vastgelegd in het document "exameneisen" wat openbaar toegankelijk is op onze website. Op basis van deze exameneisen maakt de commissie vervolgens vragen, om de kennis te kunnen toetsen. Op basis van deze eisen kun jij een beeld krijgen van welke materie allemaal aan bod komt, scholen kunnen hun theorielessen op basis ervan vormgeven en auteurs kunnen het als checklist voor hun boeken gebruiken. Je vliegschool kan je adviseren welke boeken voor jou het meest geschikt zijn om de kennis die wij toetsen tot je te nemen.

Hoe is het examen opgebouwd?
Het examen bestaat uit de vakken Aerodynamica, Meteorologie, Vliegpraktijk, Regelgeving en Materiaalkennis. Van elk vak krijg je twintig meerkeuzevragen, honderd stuks in totaal dus.

Hoe lang duurt het examen?
Het examen duurt twee uur. Je kunt de examenzaal verlaten zodra je klaar bent, of de tijd verstreken is.

Welke score moet ik behalen om te slagen?
Om te slagen moet je gemiddeld 77% van alle vragen goed beantwoorden en moet je per vak minimaal 65% (13 stuks) van de vragen goed beantwoorden. Hiermee heb je dus de mogelijkheid de vakken waar je slechter op scoort te compenseren door andere vakken hoger dan de 77% norm te scoren. Je dient volgens beide criteria een voldoende te behalen, dus in totaal maximaal 23 fouten en in elk afzonderlijk vak maximaal 13 fouten. 

Voorbeeld: je hebt 20 fouten gemaakt op het examen, je bent geslaagd voor de gemiddelde norm. Maar als dit betekent dat je 10 fouten hebt gemaakt in vliegpraktijk en 10 fouten in meteorologie, kunnen we redelijkerwijs stellen dat je daar nog niet zoveel van snapt. Je hebt tenslotte voor deze vakken de helft van de vragen fout beantwoord en bent daarmee gezakt voor de vaknorm. Iemand kan fantastisch scoren in aerodynamica en alle diagrammen en formules kunnen dromen, maar als deze piloot in spe onvoldoende begrijpt van de vliegpraktijk, is het toch onverantwoord om zelfstandig te gaan vliegen. Dit is precies de reden dat er twee normen zijn met verschillende percentages, als ze gelijk zouden zijn, zou er geen mogelijkheid tot compenseren zijn. 

Ik ben dyslectisch, betekent dat nog iets voor dit examen?
Als je een officiële medische verklaring hebt waarmee je dit kunt aantonen, kun je in aanmerking komen voor een half uur verlenging van de examentijd. Neem hiervoor contact op met examens.schermvliegen@KNVvL.nl

Help, ik heb een vraag die hier niet bij staat, wat nu?
In principe kun je voor al je vragen terecht bij het KEI via kei@KNVvL.nl of 0348-437066. Het KEI regelt alles omtrent website, examenlokatie, inschrijven, betalen, lidmaatschap, uitslag/inschrijvings brieven, brevet verstrekking e.d. 

Voor de zeldzame situatie dat zij je niet kunnen helpen kun je contact opnemen met Bas van Duijn, bestuurslid van de afdeling schermvliegen en voorzitter van de examencommissie via examens.schermvliegen@KNVvL.nl

Deel dit artikel: Facebook Twitter

Naam
E-mailadres

locaties meer info