Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Achterhoekse Vliegers

Achterhoekse Vliegers: verder vliegen dan rondje om het veld

Bestuursleden  Bert Delmaar, Jeroen van Steenderen en Roland Jansen
Activiteiten Liervliegen
Hoofdlocaties Lierterrein: Lenderiet, Barchem, gemeente Lochem, N520634 E0062707
Website www.achterhoeksevliegers.nl
Contact secretariaat@achterhoeksevlieger.nl

Veiligheid, betrokkenheid, gezelligheid, saamhorigheid, genieten, zijn de kernbegrippen bij de Achterhoekse Vliegers XCC. De vereniging vliegt vanaf het lierveld aan de Lenderiet in Barchem in de gemeente Lochem. Er zijn tevens alternatieve locaties die af en toe worden gebruikt.

Het bestuur van de Achterhoekse Vliegers XCC wordt gevormd door Bert Delmaar, voorzitter/penningmeester, Jeroen van Steenderen, secretaris en Roland Jansen, techniek.
Omstreeks 2008, bestond er bij vliegcentrum Hollandair in Zwiep een vaste groep vrije vliegers. Het grootste deel van deze groep was tijdens de vliegdagen altijd aanwezig en verleende diverse hand- en spandiensten.
De eigenaar van het vliegcentrum besloot te stoppen met zijn bedrijf en gaf aan de lier en het veld over te willen doen aan deze groep. Daarop heeft het huidige bestuur het initiatief genomen de vereniging de Achterhoekse Vliegers XCC op te richten. De nadruk ligt op de XCC, het ‘rondje om het veld’ zijn onze leden inmiddels ontgroeid. Daarnaast is de ligging van ons terrein gunstig voor het maken van mooie cross country vluchten.
De vereniging werd in februari 2009 opgericht en bestaat in 2014 dus 5 jaar. De vereniging telt 20 leden en het is niet de bedoeling om het ledental verder uit te breiden. De reden hiervoor is dat het anders op de thermisch ‘interessante’ dagen  te druk wordt op het veld. Bovendien is het met een grotere vereniging lastiger om het gevoel van saamhorigheid te bewaren.

De Achterhoekse Vliegers XCC is een (kleine) vereniging van overlandvliegers in de Achterhoek. De verenigingsstatuten leggen hier ook de nadruk op. Om die reden is het lierbedrijf erg belangrijk en verplichten de leden zich ertoe na twee jaren lidmaatschap een lieraantekening te behalen en regelmatig te lieren.
Het aantal vliegdagen is onderhevig aan het weer en is dus lastig te voorspellen. In principe wordt er ieder vliegbaar weekend gevlogen, doordeweeks bij voldoende animo. Gemiddeld worden er jaarlijks zo’n 400 starts gemaakt over (gemiddeld) 40 dagen.

Deel dit artikel: Facebook Twitter

locaties meer info