Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Oudste luchtvaart historisch tijdschrift

LUCHTVAARTKENNIS is het oudste luchtvaart historisch tijdschrift in Nederland. In LUCHTVAARTKENNIS verschijnen artikelen over uiteenlopende luchtvaarthistorische onderwerpen. De onderwerpen richten zich met name op de luchtvaartgeschiedenis van Nederland en de (al dan niet voormalige) overzeese gebiedsdelen, maar ook worden regelmatig andere onderwerpen uit de luchtvaartgeschiedenis belicht.

In LUCHTVAARTKENNIS wordt vooral aandacht geschonken aan onderwerpen die elders niet zo vaak aan de orde komen, of die niet in de meer gangbare literatuur te vinden zijn. Veelal zijn deze artikelen gebaseerd op resultaten uit niet eerder gepubliceerd onderzoek. Op deze wijze wordt een schat aan informatie geboden die elders niet gemakkelijk te vinden is. Artikelen in LUCHTVAARTKENNIS vormen regelmatig de basis voor op een groot publiek gerichte publicaties over luchtvaart. Onder de auteurs zijn gerenommeerde luchtvaarthistorici.

LUCHTVAARTKENNIS wordt niet uitgegeven met een winstoogmerk. Binnen de redactionele formule van LUCHTVAARTKENNIS is nadrukkelijk ruimte voor het plaatsen van door lezers ingezonden artikelen waaraan nauwelijks beperkingen worden gesteld - behalve dan dat LUCHTVAARTKENNIS publiceert over onderwerpen die elders al niet uitgebreid behandeld zijn of -voor nieuwe generaties- steeds opnieuw worden beschreven.

Bekijk de inhoud van oude nummers op luchtvaartkennis.net.

Vaste rubrieken

LUCHTVAARTKENNIS bevat enkele vaste rubrieken:

  • besprekingen van recent verschenen boeken rond luchtvaarthistorie;
  • mutaties in het Nederlands luchtvaartuigregister; 
    In deze rubriek wordt óók de informatie die niet blijvend op internet te vinden is gepubliceerd. Tevens vormt deze rubriek één van de pijlers onder de vastlegging van het Nederlands luchtvaartuigregister, welke een belangrijke bron voor luchtvaart historisch onderzoek is.
  • besprekening van sites op Internet waar informatie over luchtvaarthistorie kan worden gevonden.

Redactie

De redactie van LUCHTVAARTKENNIS bestaat uit Harm J. Hazewinkel (hoofdredacteur) en Arno Landewers.
 

Financiële bijdragen

Om de uitgave van LUCHTVAARTKENNIS rendabel te houden zijn financiële bijdragen uiteraard welkom. Tevens is ruimte voor adverteerders in LUCHTVAARTKENNIS. Voor nadere inlichtingen: Loet Kuipers (loetk@hotmail.com, 030 8785187).


Losse nummers van LUCHTVAARTKENNIS kosten 8,50 euro. Voor het bestellen van een exemplaar of abonnement (33 Euro per jaar voor 4 nummers, 34 Euro per 2015) kunt u contact opnemen met de penningmeester. 

Deel dit artikel: Facebook Twitter

Lid wordenMeer info

Lid worden van de grootste organisatie van luchtsporten? Klik hier.