Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Documenten

Operationeel

   
Checklist vluchtvoorbereiding, v1.0

Deze checklist biedt een handige hulp bij de vluchtvoorbereiding.

Gedragscode GA met toelichting, v1.0

Dit document bevat de gedragscode GA met toelichting, zoals gezamenlijk door de KNVvL afd. gemotoriseerd vliegen en AOPA Nederland is uitgegeven.

Gedragscode kort, v1.0

Dit document bevat uitsluitend de gedragscode GA zelf, zoals gezamenlijk door de KNVvL afd. gemotoriseerd vliegen en AOPA Nederland is uitgegeven, zonder verdere toelichting. Handig om mee te nemen.

Persoonlijke minima checklist

De Persoonlijke Minima Checklist is een makkelijk en persoonlijk stuk gereedschap, afgestemd op het eigen niveau van vaardigheid, kennis en mogelijkheden. Het helpt bij het beheersen en hanteren van risico’s door zelfs de kleinste risicofactoren vast te stellen, en stimuleert daarmee met minder stress en minder risico te vliegen.

Visuele seinen in geval van onderschepping

Dit document bevat de te gebruiken internationale seinen in geval van onderschepping in de lucht.

AMRUFRA, REFIS en MASIS General Aviation KLu presentatie v1.3

Presentatie van de Koninklijke Luchtmacht over de luchtruimwijzigingen per 11 maart 2010 (onder de naam AMRUFRA) en de geautomatiseerde FIS diensten REFIS en MASIS in het luchtruim in beheer van DutchMil

AMRUFRA REFIS MASIS (verslag KNVvL)

Verslag van de AMRUFRA, REFIS en MASIS presentatie door de KNVvL, met focus op REFIS en MASIS

AMRUFRA REFIS MASIS (verslag AOPA)

Verslag van de AMRUFRA, REFIS en MASIS presentatie door AOPA, met focus op AMRUFRA

Handleiding invullen vliegplan

In deze handleiding treft u instructies aan voor het invullen van uw vliegplan.

Techniek

   
Gedragscode vlieger-eigenaaronderhoud MLA's, v.1.2

Deze gedragscode geeft richtlijnen voor het bepalen van welk onderhoud wel, en welk onderhoud beter niet door de MLA-eigenaar zelf kan worden uitgevoerd.

Eigen verklaring S-BvL Inspectieprotocol KNVvL-AOPA v1.0

Dit document bevat de door eigenaren van MLA's te overleggen - en door een bevoegde GWK of Prüfer Klasse 5 mede te tekenen - eigen verklaring t.a.v. de luchtwaardigheid van hun MLA voor de verlenging van het S-BvL. Op deze eigen verklaring is aangegeven dat de S-BvL Inspectie conform het KNVvL/AOPA S-BvL Inspectieprotocol is verricht.

NB: dit document is een specimen, u ontvangt het echte formulier van uw GWK.

   
IVW infomail On Condition onderhoud

Informatieve mail van IVW m.b.t. On Condition onderhoud. NB: formele regelgeving t.a.v. On Condition onderhoud staat inMaintenance Directive NL-2010-001.

S-BvL Inspectieprotocol KNVvL-AOPA v2.0

Vernieuwd! Lees het wijzigingsovezicht in het document. Het S-BvL Inspectieprotocol voor MLA's dient ter onderbouwing van de jaarlijkse eigen verklaring ten behoeve van de S-BvL verlenging. Het protocol stelt de Inspecteur (de grondwerktuigkundige – GWK), en daarmee de eigenaar, in staat een beter beeld te vormen van de technische staat van het MLA en van de technische administratie daarvan. Ook vormt het protocol een gestandaardiseerde werkwijze voor alle S-BvL inspecties.

Informatiepakket IVW onderhoudsprogramma & technische administratie

Dit informatiepakket is primair bedoeld voor eigenaren van MLA's om hun technische administratie en onderhoudsprogramma op te zetten en beheren. Dit pakket is niet bedoeld voor luchtvaartuigen die onder EASA regelgeving vallen. Hiervoor wordt verwezen naar de website van IVW.

Aanvraag S-BvL Inspectie

Met dit formulier kunnen MLA eigenaren een S-BvL Inspectie aanvragen conform het KNVvL/AOPA S-BvL Inspectieprotocol, waarna een daartoe bevoegde GWK of Prüfer Klasse 5 de eigen verklaring kan mede ondertekenen.

MD-NL-2010-001 On Condition Maintenance

Richtlijn van IVW met betrekking tot het on condition onderhoud. Vervangt per 28 september 2009 de regels t.a.v. on condition onderhoud uit de Regeling Onderhoud Luchtvaartuigen 2001 en de OAL 1987-30

Presentatie Workshop Onderhoud MLA's v3 (2011)

Handout van de presentatie gegeven tijdens de workshops onderhoud MLA's 2011.

MD-NL-2011-001 One-time variations to maintenance intervals

Richtlijn van IVW met betrekking tot eenmalig uitstel van onderhoudsintervallen. Vervangt per 14 februari 2011 OAL 1990-42.

MD-NL-2010-002 Continuing Airworthiness Records - Status of Repair

Richtlijn van IVW met betrekking tot het registreren van reparaties.

 

 

OAL 1976-01/9 Onderhoud aan uitrusting, instrumenten & systemen

Richtlijn van IVW met betrekking tot het periodieke onderhoud aan uitrusting, instrumenten en systemen.

OAL 1987-30/4 Onderhoudsprogramma

Richtlijn van IVW met betrekking tot het onderhoudsprogramma.

OAL 1978-03/2 Conserveren van vliegtuigzuigermotoren

Richtlijn van IVW met betrekking tot het conserveren van vliegtuigzuigermotoren.

Sjabloon OP/TA voor MLA's

Sjabloon voor het verplichte onderhoudsprogramma en de technische administratie voor MLA's. Download ook de bijbehorende handleiding.

Handleiding OP-TA, v1.1 (nov 2011)

Handleiding voor sjabloon onderhoudsprogramma en technische administratie voor MLA's

Regelgeving

   
 

Omdat regelgeving voortdurend onderhavig is aan wijzigingen, is deze niet opgenomen in deze website: wij verwijzen u naar diverse links in het menu Links/regelgeving.

Diversen

   
Aanvraag geluidscertificaat MLA's (blauwe boekje)

De Technische Commissie van de afdeling gemotoriseerd vliegen is in Nederland de aangewezen instantie voor de afgifte van het geluidscertificaat voor MLA's. Met dit formulier kunt u bij de TC uw blauwe boekje aanvragen.

Fotoinstructie bij aanvraag geluidscertificaat MLA's

Dit document bevat instructies ten aanzien van de aan te leveren foto's bij de aanvraag van een geluidscertificaat voor MLA's (blauwe boekje).

 

Dit document bevat een opsomming van de wettelijke vereisten voor het vliegen met MLA's in alle Europese landen, inclusief alle belangrijke contactgegevens. Let op: EMF actualiseert de gids regelmatig. De meest actuele versie vindt u hier.

   
Fotografeer instructies tbv aanvraag blauw boekje snorvliegen

Dit document bevat foto-instructies ten aanzien van de aan te leveren foto's bij de aanvraag van een geluidscertificaat voor snorvliegers (blauwe boekje).

Aanvraagformulier blauw boekje snorvliegers

Dit document bevat het aanvraagformulier voor een geluidscertificaat voor snorvliegers (blauwe boekje).

Protocol alcohol, drugs en medicatie

De vliegers en technici worden gewezen op de risico’s van het gebruik van medicatie, drugs en alcohol voor en tijdens het vliegen en de onderhoudsactiviteiten.

Deel dit artikel: Facebook Twitter

Naam
E-mailadres

Lid wordenMeer info

Lid worden van de grootste organisatie van luchtsporten? Klik hier.

MagazinesLEES MEER

locaties meer info