Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Algemene Ledenvergadering

Alk jaar organiseert de Afdeling Deltavliegen een ledenvergadering. In die vergadering wordt teruggekeken op het afgelopen verenigingsjaar en worden er plannen gemaakt voor het nieuwe. Het is hét moment om als lid je stem te laten horen en de koers van de afdeling mede te bepalen.

Op deze pagina vind je aankondigingen, verslagen en vergaderstukken. Elke ALV wordt ook uitgebreider aangekondigd in de afdelingsnieuwsbrief en als nieuwsbericht op de website.

ALV 2016: ledenbehoud en ledenwerving

Wanneer: vrijdag 11 november
Tijd: 19:30
Waar: Houttuinlaan 16A, Woerden
Aanmelden: secretaris.deltavliegen@KNVvL.nl

Dé vergaderpunten van dit keer zijn ledenwerving en ledenbehoud. Hoe houden we piloten aan het vliegen, en hoe krijgen we er meer piloten bij? Ook zoeken we als bestuur versterking in 1 of 2 extra algemene bestuursleden. Lees voor meer informatie het nieuwsbericht over de ALV.

De stukken:

Aanmelden graag bij de secretaris Annet Vieregge: secretaris.deltavliegen@KNVvL.nl

Verslag ALV 2015

De ALV vond dit jaar plaats op vrijdag de 13e november. Ondanks deze datum was het toch een uitstekende bijeenkomst. De zaal zat bomvol; er waren zelfs stoelen te weinig!

Er zijn 2 nieuwe bestuursleden gekozen, er is uitgebreid over het verhogen van de veiligheid gesproken, het Jaarplan 2016 en de begroting zijn besproken en goedgekeurd en er zijn diverse ideeën uitgewisseld om nieuwe cursisten te werven en om bestaande B2-piloten te behouden voor de sport (o.a. door ze met kleine stapjes te leren om overland te gaan vliegen c.q. aan wedstrijden te laten meedoen).

Het verslag van de ALV kun je hier vinden.

 

Onderstaand de stukken voor deze vergadering. 

 

 

Deel dit artikel: Facebook Twitter