Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Beschikkingen

TGB Kraggenburg en NLR RPAS testcentrum low en high
Beschikkingen

BESLUIT:

Artikel 1
1. Ter bescherming van het luchtverkeer tijdens test- en trainingsvluchten met op afstand bestuurde luchtvaartuigen (RPA) door of onder verantwoordelijkheid van het NLR en door Ampyx Power B.V., worden de volgende tijdelijke gebieden met beperkingen ingesteld, begrensd door de volgende coördinaten en hoog ten:
a. TGB NLR RPAS testcentrum low: een gebied gevormd door de volgende coördinaten:
• van 52°42’16”N 005°57’lO”E in een rechte lijn naar 52°41’lg”N005°57’13”E, in een rechte lijn naar 52°40’27”N 005°55’49”E, in een rechte lijn naar 52°40’07”N 005°55’Sl”E, in een rechte lijn naar 52°39’49”N 005°53’49”E, in een rechte lijn naar 52°41’26”N005°52’OS”E en weer terug naar het beginpunt;
• vanaf de grond tot 1500 voet boven gemiddeld zeeniveau;
• permanent actief, tijdens de daglichtperiode op werkdagen;


Lees de beschikking.

Vrijstelling minimum vlieghoogte en ontheffing transponderverplichting
Beschikkingen

BESLUIT:

Artikel 1
1. Ten behoeve van de gezamenlijke oefening Decisive Thunder 2017 van het Defensie Helikopter Commando en het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings Commando wordt als oefengebied (tijdelijk laagvlieggebied) aangewezen het gebied Midden-Nederland, begrensd door de volgende coördinaten:
Midden-Nederland
van 51°53'59"N 005°33'27"E langs de rivier de Waal in westelijke richting (noordelijke
begrenzing GLV09 (Maas-Waal)), naar 51°49'04"N 004°59'36"E, naar 51°48'41"N
004°57'53"E, naar 51°47'46"N 004°56'20"E, naar 52°03'52"N 004°49'45"E, naar
52°13'00"N 005°34'00"E (de meest zuidwestelijke hoek van de GLV07 (Veluwe)), naar 52°08'01"N 005°40'00"E (zuidelijke begrenzing van de GLV07), naar 52°06'00"N
005°53'01"E (meest zuidoostelijke hoek van de GLV07), terug naar 51°53'59"N
005°33'27"E (meest noordoostelijke hoek van de GLV09) (zie figuur).

Lees de beschikking.

TGB Rijsenhout
Beschikkingen

BESLUIT:

Artikel 1
Ter bescherming van het luchtverkeer ten opzichte van bijzondere luchtverkeersactiviteiten rond de demontage van een WOII-brandbom wordt het tijdelijke gebied met beperkingen Rijsenhout aangewezen, een cirkelvormig
gebied:
- met een straal van 0,5 nautische mijl met als middelpunt de positie met de
coördinaten 52°15'35.14"N 004°41'47.42"E;
- vanaf de grond tot 1500 voet boven gemiddeld zeeniveau (AMSL);
- op 17 november 2017 van 12:00 uur tot 12:15 uur plaatselijke tijd.

Lees de beschikking.

Wijziging beschikking ILT-2017/68099
Beschikkingen

BESLUIT:

Artikel 1
Artikel 2 van de beschikking van 13 oktober 2017, kenmerk ILT-2017/68099,
wordt als volgt gewijzigd.
Onderdeel c komt te luiden:
c. van maandag 23 oktober 2017 tot en met zondag 12 november 2017 mogen
de vliegers tijdens de daglichtperiode (UDP) worden opgelaten in het kader van
testvluchten; op woensdag 1, donderdag 2 en maandag 6 november 2017 mo
gen de vliegers ook buiten de daglichtperiode (UDP) worden opgelaten in het
kader van testvluchten; het maximum aantal testvluchten tussen maandag 23
oktober 2017 en zondag 12 november 2017 bedraagt tien;

Lees de beschikking.

TGB Stroe (Oefening Desert Falcon IV)
Beschikkingen

BESLUIT:

Artikel 1
1. Ten behoeve van vluchten met het DJI Mavic Pro RPAS ter ondersteuning van de oefening Desert Falcon IV wordt als oefengebied het tijdelijke gebied met beperkingen (TGB) Stroe aangewezen, begrensd door de volgende coördinaten en hoogten:

een cirkelvormig gebied met een straal van 1 nautische mijl met als middelpunt coördinaat 52°12'05.23"N 005°43'53.49"E, van grondniveau tot 600 voet boven grondniveau (zie figuur 1).

Lees de beschikking.

TGB Deelen (Oefening Low Puma)
Beschikkingen

BESLUIT:

Artikel 1
1. Ten behoeve van vluchten van het Defensie Helikopter Commando gedurende de oefening Low Puma wordt als oefengebied aangewezen het tijdelijke gebied met beperkingen Deelen, gelegen binnen de laterale begrenzing van CTR Deelen van grondniveau tot 2500 voet AMSL.
De EHR-9 (Harskamp) is uitgezonderd (zie figuur 1).

Lees de beschikking.

Wij besteden veel aandacht aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van KNVvL.nl. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Lees onze disclaimer.

Deel dit artikel: Facebook Twitter

Lid wordenMeer info

Lid worden van de grootste organisatie van luchtsporten? Klik hier.

KEIbrevet.aero

Informatie over brevetten of theorie-examens vind je op www.brevet.aero.

Vragen aan het KNVvL Examinering Instituut?
Stuur een e-mail of bel 0348-437066.

locaties meer info