Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Terug naar nieuwsoverzicht

70% professionele minidrone-piloten beperkt door regelgeving

8 maart 2018

Drones

DroneWatch Professioneel opererende dronepiloten lopen in de praktijk tegen teveel en te strikte beperkingen aan, blijkt uit een enquête die Dronewatch.nl onlangs uitvoerde onder ruim honderd ROC-light vergunninghouders. Daardoor leidt de sector economische schade en wordt illegaal vliegen in de hand gewerkt. Dronewatch pleit daarom tijdens een rondetafelgesprek over drones dat op 8 maart in de Tweede Kamer plaatsvindt voor een verruiming van de mogelijkheden voor deze beroepsgroep.

Teveel beperkingen

In Nederland zijn er momenteel zo’n 550 bedrijven professioneel in de weer met drones, waarvan het grootste deel (tegen de 500) vliegt onder de zogenaamde minidrone-regeling. Deze regeling betreft het commercieel gebruik van drones tot 4 kg. Voornamelijk fotografen en videomakers maken gebruik van de regeling, maar in toenemende mate ook agrariërs, bedrijven die inspecties uitvoeren, et cetera. 

Het blijkt echter dat de beperkingen van de ROC-light vergunning in de praktijk voor problemen zorgt. Zo’n 70% van de ondervraagden loopt regelmatig tegen de maximale vlieghoogte van 50 meter en maximale vliegafstand van 100 meter aan. Ook de bepaling dat men minstens 50 meter afstand moet aanhouden to.v. wegen en bebouwing en het verbod op vluchten boven industriegebieden en havengebieden beperkt ruim de helft van de respondenten. 

‘Nee’ verkopen of illegaal vliegen

De beperkingen van het ROC-light leiden ertoe dat maar liefst 83% van de ondervraagden wel eens ‘nee’ moet verkopen tegenover een opdrachtgever. Schrikbarender is het feit dat maar liefst negen op de tien ondervraagden denken dat de huidige ROC-light beperkingen illegaal vliegen (door henzelf of door anderen) in de hand werken. 

Volgens Wiebe de Jager van Dronewatch komt de conclusie dat de strenge regelgeving een rem zet op de sector dan ook niet als verrassing. “Slechts één op de twintig deelnemers zegt een financieel gezond bedrijf te kunnen bouwen op basis van het ROC-light. Investeren in het veel duurdere full ROC is voor de meesten geen optie. Viervijfde vindt zelfs dat er in Nederland in zijn algemeenheid geen gezonde dronesector mogelijk is met de huidige regelgeving.”

Aanbevelingen

Op basis van de onderzoeksresultaten zal Dronewatch tijdens het overleg met vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer pleiten om ROC-light vergunninghouders in de aanloop naar Europese regelgeving alvast de mogelijkheid te geven om tot 120 meter hoog te vliegen en de horizontale afstandsbeperking af te schaffen. Ook zal Dronewatch pleiten voor het wegnemen of minder restrictief maken van andere beperkingen. Daarnaast wil Dronewatch dat er een einde komt aan het uitvaardigen van droneverboden door lagere overheden en belangenorganisaties. 

Wat het recreatief gebruik van drones betreft is Dronewatch geen voorstander van het opleggen van nieuwe beperkingen ten aanzien van vlieghoogte en -afstand, aangezien die amper handhaafbaar zijn en bovendien niet in lijn zijn met de aankomende Europese regelgeving. De Jager: "Beter is om te investeren in voorlichting, aangezien de meeste incidenten een gevolg zijn van onbekendheid met de regelgeving."
 

Bericht van Dronewatch.

Deel dit artikel: Facebook Twitter

Nieuws van derden

Regelmatig ontvangen wij (pers-)berichten van organisaties of personen; een selectie daarvan kun je hier lezen.
De KNVvL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze berichten en plaatst ze puur ter kennisgeving.

locaties meer info